Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
House of Elliott Oy
Y-tunnus: 1951952-3
Osoite: Meritullinkatu 4 B 28, 00170 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
House of Elliott Oy:n tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: sales@houseofelliott.fi

3. Mitä henkilötietoja säilytämme?
Säilytämme ainoastaan asiakkaamme itse antamia henkilö- ja tilaustietoja

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Tilaustesi sisältö, tilaustesi seurantatiedot ja tilaushistoriaasi koskevat tiedot sekä reklamaatioihin ja palautuksiin liittyvät tiedot
 • Uutiskirjeen tai muun suoramarkkinoinnin tilaamista koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Verkkosivujemme automaattisesti keräämät tiedot:
  • IP-osoite, selaintyyppi ja selaushistoria)
  • Verkkosivuvierailun ajankohta ja istunnon kesto
  • Google analytiikkaan, mainoskäyttäytymiseen sekä evästeisiin liittyvät tiedot
  • Maksutavat
  • Toimitustavat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tarvitsemme henkilötietojasi tilausten toimittamista varten. Tiettyjen henkilötietojen käsittely on myös lakisääteisesti velvoitettua. Ilman henkilö- ja esimerkiksi osoitetietoja emme voi toimittaa tilaustasi.

 • Tilausten toimittaminen
 • Maksujen käsittely
 • Asiakasviestintä
 • Tilaukseen liittyvien vahvistusviestien lähettäminen
 • Tilastointi

5. Rekisterin lähteet
Keräämme henkilötietosi automaattisesti kun annat ne meille tilausten tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Oikeus käsitellä henkilötietojasi perustuu asiakas- ja ostosuhteeseen.

     • henkilön vapaaehtoinen suostumus tilauksen teon yhteydessä
     • House of Elliott Oy:n oikeutettu etu asiakassuhteen ylläpitämiseen sekä tilausten toimittamiseen
     • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten ja maksutapahtumien käsittely, tuotteiden myynti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi
     • House of Elliott Oy:n ja asiakkaan välillä solmitaan sopimus kun hyväksyt toimitusehtomme

     7. Suostumus tietojenkäsittelyyn
     Pyydämme aina suostumustasi mm. uutiskirjeiden lähettämiselle. Voit aina perua suostumuksesi mm. suoramarkkinointiin joko ottamalla tietosuojavaltuutettuumme yhteyttä tai perumalla suoramarkkinointitilauksen lähettämästämme sähköpostista linkin kautta.

     8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
     Tilausten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman asiakkaalta erikseen pyydettyä suostumusta. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman erillistä suostumusta. Huomaathan että tilausta tehdessäsi annat henkilötietosi myös maksupalveluntarjoajalle. Viranomaisten pyynnöstä olemme lainsäädännön mukaan velvoitettuja luovuttamaan tietosi.

     Uutiskirjeentilaajien tiedot (sähköposti ja nimi) siirtyvät uutiskirje palveluntarjoajallemme Mailchimpille. Tietosi ovat yrityksemme nimiin kirjatussa rekisterissä johon kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä. Mailchimp on sitoutunut noudattamaan EU:n sisäisiä tietosuojalakeja.

     9. Rekisterin suojauksen periaatteet
     Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

     10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
     Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai niiden poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

     16. Muutokset tähän tietosuojaselosteessa
     Voimme tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Ilmoitamme verkkosivuillamme mikäli teemme muutoksia.

     Tietosuojalausunto päivitetty 1.12.2018